Stav komunikací se podepsal pod nárůst počtu nehod

Alarmující stav českých silnic a dálnic se podepsal pod rostoucí počet nehod. V meziročním srovnání došlo k 29% nárůstu počtu nehod, k nimž došlo v důsledku špatného stavu vozovky.

Zejména silnice nižších tříd připomínají především po zimě často spíše tankodrom, než silnici. Nedostatek financí způsobuje, že se opravy často odkládají, nebo se provádí pouze nejnutnější údržba komunikací. Vedle silnic druhých a třetích tříd se tak špatný stav ve stále větší míře týká i silnic prvních tříd, rychlostních silnic a dálnic. Ostatně dálnice D1 je v některých úsecích dlouhodobě v havarijním stavu. Především úseky mající cementobenový kryt jsou již více než deset let po ukončení své životnosti. Ostatně na stav silniční a dálniční sítě si ve stále větší míře stěžují i samotní řidiči.

Na situaci již reagovaly i pojišťovny. Na rostoucí čísla nehod způsobených neodpovídajícím stavem vozovky již v minulosti upozorňovala např. Allianz pojišťovna. Škody způsobené špatným stavem silnic lze majiteli motorového vozidla nahradit buď z jeho havarijního pojištění, nebo z pojištění odpovědnosti správce komunikace.

A jak by měl motorista, kterého potká podobná nepříjemná situace postupovat? V každém případě by měl zastavit a celou situaci co nejdůkladněji zdokumentovat. Mělo by být jasné, kde a jakým způsobem k poškození vozidla došlo. Na místě je také potřeba zjistit, jak vážné je poškození auta a zda je možné pokračovat v další cestě po vlastní ose, nebo bude nutné zavolat odtahovou službu. Pokud by došlo k dalšímu poškození (například pokračováním v cestě s proraženou olejovou vanou, kdy by následně mohlo dojít k zadření motoru), mohla by jej pojišťovna označit za samostatnou škodní událost, která neměla přímou příčinu v nárazu způsobeném např. vjetím do výmolu na silnici.

Při prokazování je vždy výhodou, pokud událost šetřila policie. Zejména v případech, kdy tomu tak není, je na místě věnovat opravdu důkladnou pozornost zdokumentování celé nehody, protože motorista bude muset prokázat odpovědnost správce komunikace (který například neoznačil nebezpečný úsek). V takovýchto případech se ovšem nejedná o pojistnou událost řidiče poškozeného vozu, nýbrž právě příslušného správce komunikace, kterého musí motorista kontaktovat a vše mu oznámit, aby se ten následně mohl obrátit na svoji pojišťovnu.