Přísné tresty pro bezohledné řidiče v Chorvatsku

Pokud se chystáte na dovolenou do Chorvatska po vlastní ose, počítejte s tím, že při využití silnic a dálnic v Chorvatsku hrozí od 1. ledna 2013 řidičům přísnější postihy za nedodržování dopravních předpisů.

S novým rokem totiž vstoupila v platnost novela trestního zákona, která výrazně zpřísnila tresty především za bezohlednou a nebezpečnou jízdu. Chorvatské ministerstvo spravedlnosti si od novely slibuje výrazné snížení počtu závažných dopravních nehod, které se bohužel chorvatským silnicím a dálnicím nevyhýbají. V kolonce „Příčina“ je u nejtragičtějších dopravních nehod většinou napsáno: vysoká rychlost, nepřizpůsobení rychlosti jízdy vnějším podmínkám, nebezpečné předjíždění (především v nepřehledných místech, kolonách, zatáčkách nebo dokonce v tunelech!) a nedání přednosti v jízdě.

Podle novely trestního zákona hrozí za bezohlednou jízdu odnětí svobody až na tři roky.

„Bezohledná“ jízda je přitom definována především následujícími přestupky:

  • jízdu ve stavu nezpůsobilém k řízení vyvolaném požitím alkoholu s koncentrací nejméně 1,5 g/kg, drog nebo psychotropních látek
  • jízda v protisměru
  • předjíždění kolony vozidel na nepřehledných místech
  • překročení rychlosti o 50 km/h povolenou v obci nebo v oblasti s omezenou rychlostí.

O tom, zda se skutečně jednalo o bezohlednou jízdu je plně oprávněn rozhodnout zasahující policista. V případě, že řidič bezohlednou jízdou způsobí jiné osobě těžká zranění nebo majetkovou škodu velkých rozměrů, muže být potrestám vězením od šesti měsíců do pěti let. V případě způsobení zvlášť těžkého tělesného zranění hrozí viníkovi nehody trest od jednoho až do osmi let. Dojde-li v důsledku nehody ke smrti jedné nebo více osob, může řidič čekat trest až v rozmezí od tří do dvanácti let.

Zajímavostí je, že postihy se týkají také dalších druhů dopravy, tedy např. provozu plavidel na moři včetně vodních skútrů nebo motorových člunů.