ČR

Dálniční známky Česká republika 2018

Pro užívání dálnic a rychlostních silnic na území České republiky je potřeba zakoupit dálniční známku.

Ceny dálničních kuponů (známek) ČR pro rok 2018:

Motorová vozidla do 3,5 t: platnost: 1 rok, cena: 1500 Kč
Motorová vozidla do 3,5 t: platnost: 1 měsíc: 440 Kč
Motorová vozidla do 3,5 t: 10 dní, platnost: 310 Kč

Kam dálniční známku nalepit?

Hlavní část dálniční známky (kupónu) musíte nalepit celou plochou na vnitřní stranu čirého skla předního okna motorového vozidla na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla. Kupón po nalepení nelze použít pro jiné vozidlo. V případě změny registrační značky vozidla (SPZ) se kupón nemění. Po skončení platnosti se dálniční známka musí ze skla odstranit.

Nenalepený kupon, bez vyznačení doby platnosti, nebo s nevyplněnou registrační značkou vozidla (SPZ) je neplatný. Při neoprávněném využití zpoplatněné komunikace se vystavujete riziku pokuty v blokovém řízení až do výše 5 000 Kč, ve správním řízení pak až do výše 500 000 Kč.

Dálniční známky pro ČR zakoupíte na benzínových pumpách, pobočkách České pošty a nad dalších místech označených nálepkou.